Περιεχόμενα Μαθήματος

 • 1

  Το Ξεκίνημα

  • ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

  • DREAM JOURNAL - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΟΝΕΙΡΩΝ!

  • Επομενα βηματα

 • 2

  Μέρα #1

  • Μέρα #1 - Μέρος 1

  • Μέρα #1 - Μέρος 2

  • Που Θα Βρείτε τα Binaural Beats

  • Μέρα #1 - Μέρος 3

 • 3

  Μέρα #2

  • Μέρα #2 - Μέρος 1

  • Μέρα #2 - Μέρος 2

  • Μέρα #2 - Μέρος 3

 • 4

  Μέρα #3

  • Μέρα #3 - Μέρος 1

  • Μέρα #3 - Μέρος 2

 • 5

  Μέρα #4

  • Μέρα #4 - Μέρος 1

  • Μέρα #4 - Μέρος 2

  • Μέρα #4 - Μέρος 3

  • Μέρα #4 - Μέρος 4

 • 6

  Binaural Beats

  • Binaural Beats #1 (512-256-128-64)

  • Binaural Beats #2 (128-64)

  • Binaural Beats #3 (512-256 P)

  • Binaural Beats #4 (256-128-64)

  • Binaural Beats #5 (512-256-128-64-32)

  • Binaural Beats #6 (512-256-128 P)

  • Binaural Beats #7 (128-64-32)

  • Binaural Beats #8 (08 512-512 P)

  • Binaural Beats #9

  • Binaural Beats #10 (256-128-64-32)

  • Binaural Beats #11 (256-128 P)

  • Binaural Beats #12 (512 - 512)

  • Binaural Beats #13 (256-128-64 P)

  • Pink Noise

  • Sleep

 • 7

  Η Ύπνωση

  • Ύπνωση

 • 8

  ΔΩΡΟ Διαγραφή Πεποιθήσεων (1 τομέας αξίας 700€)

  • ΔΩΡΟ Διαγραφή 2 Τομείς Πεποιθήσεων (οδηγίες)